شهردار تبریز: دستگاه ها باید از صاحبان ایده حمایت کنند

به گزارش واحد خبر ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی،  ایرج شهین باهر در حاشیه بازدید از ششمین نمایشگاه فناوری و نوآوری ربع رشیدی اظهار کرد: همچون سال های گذشته حضور و شرکت  فناوران و صاحبان ایده در حوزه مدیریت شهری در این نمایشگاه قابل توجه است.

وی بر لزوم حمایت و بسترسازی از فناوری های ارائه شده تاکید کرد و گفت: تمامی دستگاه ها باید در حوزه حمایت از این فناوری ها وارد عمل شوند. دستگاه ها باید خود را ملزم بدانند تا از ایده هایی که در حوزه های کاری دستگاه مربوطه است حمایت کنند.

وی با اشاره به ایده های فناورانه حاضر در این نمایشگاه در حوزه خدمات شهری افزود: در حوزه شهری ایده های بسیار خوبی وجود دارد که بخشی را با عنوان شهر هوشمند کار کرده ایم و برخی زیرساخت ها آماده است اما موانعی وجود دارد در برخی زیرساخت های شهرداری مشکل داریم، در برخی موارد با مشکلات آموزش شهروندی مواجه هستیم و برخی قوانین دست و پاگیر هم موانعی ایجاد می کنند. به این دلایل شهرداری ها نمی توانند به صورت ضابطه مند وارد عمل شوند.

وی اضافه کرد: درآمد های پایدار شهرداری باید تعریف شود تا شهرداری ها هم بتوانند به راحتی وارد این مباحث شوند.

شهین باهر خاطرنشان کرد: در این بازدید با برخی از این فناوران مذاکراتی انجام دادیم تا در زمان مقرر جلسه ای با آن ها برای حمایت از طرح هایشان داشته باشیم.