دریافت تخفیف

در سال جاری نیز، کلیه فناوران می توانند با مراجعه به شرکت شهرکهای صنعتی استان محل اقامت، کلیه مراکز رشد واحد های فناور سطح کشور، مراکز نوآوری و پارک های علم و فناوری کلیه استانها، مناطق ویژه علم و فناوری کشور(استان های اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی و یزد) و  همچنین کلیه فرمانداری های استان آذربایجان شرقی درخواست اختصاص تخفیف در ششمین نمایشگاه و جشنواره ربع رشیدی را داشته باشند.

 فرایند اختصاص تخفیف به شرح زیر می باشد:

  • فناور پس از مطالعه ضوابط و شرایط ثبت نام، به یکی از مراکز فوق الذکر مراجعه و درخواست خود را ارائه می کند.
  • نماینده هر یک از سازمان های فوق الذکر با مراجعه به سایت نرم افزاری نمایشگاه (www.rinotex.ir ← ثبت نام ← تخفیف) نسبت به انجام ثبت نام و بارگذاری معرفی نامه رسمی خود اقدام می نماید.
  • پس از ثبت اطلاعات فناوران توسط نماینده سازمان ( و در صورت تایید درخواست توسط دبیرخانه) تخفیف 30 درصدی به صورت اتوماتیک برای شخص در زمان پرداخت هزینه ها(به ازای هر تراکنش) قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
  • نماینده سازمان، به تعداد نامحدودی امکان معرفی فناور جهت دریافت تخفیف از طریق سامانه rinotex.ir را خواهد داشت.
  • در صورتی که اطلاعات یک شخص توسط چند سازمان در سامانه وارد شده باشد فناور در زمان پرداخت هزینه ها مختار به انتخاب هر کدام از آنها می باشد.