جزییات طرح «ایران نو آفرین» جهت حمایت از کسب و کارهای استارتاپی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای حمایت از کسب و کارهای حوزه فاوا، با تاکید ویژه بر حمایت از کسب و کارهای نوپا و اشتغال زایی اقدام به اجرای طرح «ایران نو آفرین» با اهداف زیر نموده است:

-ایجاد ثروت از طریق اقتصاد دیجیتال با تاکید بر نقش استارت آپ ها و حمایت از آنها با کاهش فرآیندهای زائد

-رشد وشکوفایی استارت آپ ها از طریق تسهیل دسترسی به اطلاعات و امکانات مورد نیاز

-امکان ارتباط استارت آپ ها با یکدیگر و سایر ذی نفعان حوزه کارآفرینی و مراکز دانشگاهی، پارک ها و مراکز رشد.

-شفافیت و یکپارچه سازی فرآیندهای ارائه خدمات تسهیل سرمایه گذاری در استارت آپ ها و ارائه مشوق ها به آنها

تدوین این طرح بر پایه ی آئین نامه حمایت از شرکت های نو پا مصوب هیات وزیران و استناد بر اصل 138 قانون اساسی انجام گرفته است.

از جمله برنامه های مدنظر در این طرح می توان به حمایت از استارت آپ ها در زمینه های تامین اجتماعی، مالیات و بورس، اختصاص شماره کارگاه برای شرکت های تحت حمایت شتاب دهنده ها ، مراکز رشد، و فضاهای کار اشتراکی، حل مسائلی مانند مالکیت فکری و ارائه مشوق های قانونی در زمینه مهارت زایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان اشاره کرد.

برخورداری از این حمایت ها مستلزم ثبت نام در سامانه ایران نو آفرین به نشانی https://irannoafarin.ir می باشد. همچنین در این طرح برنامه های مختلف اعطای تسهیلات متناسب با گروه های مختلف هدف و نوع اشتغالزائی معرفی شده اند که ثبت نام برای دریافت تسهیلات و آگاهی از شرایط و ضوابط دریافت آنها از طریق سامانه «ایران کارفا» به نشانی https://irankarfa.ir امکان پذیر شده است.