مخترع جوان شیرازی: رینوتکس در معرفی توانمندی‌های فناوران موثر است

بابک گلستانی افزود: با اختراع این دستگاه جایزه پژوهشگر برتر کشور را کسب کرده ام.

وی با بیان اینکه تاکنون 13 اختراع فناورانه داشته‌ام که همه آماده تجاری‌سازی هستند، افزود: دستگاه برش فلزات و آلیاژها، آسانسور بدون برق و دوچرخه برقی نمونه ای از اختراعات من هستند.

مخترع جوان شیرازی اظهار داشت: دومین بار است که در نمایشگاه ربع رشیدی حضور دارم و نمایشگاه را برای معرفی و دیده شدن توانمندی ها موثر می دانم.