جایزه ملی فناوری ایران براساس ارزیابی فناوری از نگاه صنعت اهدا می‌شود

مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صمت گفت: جایزه ملی فناوری ایران براساس ارزیابی فناوری از نگاه صنعت و میزان رضایت صنعت از فناوری اهدا می‌شود.

امیرحسین اسدی در نشست خبری جایزه ملی فناوری ایران، اظهار داشت: ما ۲۱۰۰ واحد دانشگاهی، ۳ میلیون دانشجو و ۵۰۰ مرکز رشد و پارک علم و فناوری در کشور داریم؛ اما آیا صنعت ما صنعت فناور است و آیا به شاخص‌های بهره‌وری دست یافته‌ایم؟

وی افزود: دانشگاه قرار بود نیازهای صنعت به نیروی کار حرفه‌ای، آموزش، عارضه‌یابی و توسعه فناوری را برطرف کند، اما امروز هر دو طرف از هم ناراضی هستند و علت آن این است که ادبیات آنها و شاخص‌های ارزیابی آنها باهم متفاوت است.

اسدی با بیان اینکه باید شاخص‌های ارزیابی دانشگاه و صنعت را تغییر دهیم، گفت: این اتفاق در جشنواره جایزه ملی فناوری ایران می‌افتد و این جایزه براساس ارزیابی فناوری از نگاه صنعت و میزان رضایت صنعت از فناوری خواهد بود.

دبیر جشنواره جایزه ملی فناوری ایران اظهار داشت: آن فناوری برای ما مهم است که مساله‌محور بوده و نیازهای اساسی کشور را رفع کند و بهره‌وری ما را در تولید بالاتر ببرد.

اسدی با بیان اینکه هدف این جایزه، یک نگاه خاص به فناوری است، افزود: جایزه ملی فناوری ایران شامل ۲۰ جایزه در محورهای دستگاه‌ها و موسسات حامی فناوری، رسانه‌های حامی فناوری، آموزش، پژوهش و توسعه فناوری و خدمات توسعه فناوری است و شاخص‌های انتخاب در آن از جنس مساله‌محوری و نیاز صنعت خواهد بود.

وی تاکید کرد: برای تداوم این جشنواره و نهادینه شدن آن در زیست‌بوم فناوری کشور به کمک رسانه‌ها نیاز داریم.