برگزاری جلسه تبریز متخصص

برگزاری جلسه تبریز متخصص در اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی، جلسه تبریز متخصص به میزبانی شرکت " آل سات پرداخت با حضور محمد فرزاد مدیرکل ICT استان، سعید غریب خواجه مدیرعامل سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی و جمعی از فعال اکوسیستم فناوری اطلاعات استان برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی، این نشست با محوریت معرفی شرکت "آل سات پرداخت" و همفکری در مورد راهکارهای پرورش و حفظ نیروی کار متخصص در استان برگزار شد. در ابتدای این جلسه محمد فرزاد و سعید غریب خواجه در مورد اهمیت روز افزون دنیای فناوری اطلاعات و لزوم برگزاری چنین نشست هایی سخنرانی کردند و سپس جلسه با معرفی مجموعه آل سات پرداخت از سوی حافظی مدیریت شرکت "آل سات پرداخت" ادامه یافت. در ادامه جلسه فعالان حاضر در رویداد ضمن بررسی و ارائه راهکارها در زمینه بهبود مجموعه " آل سات پرداخت به صورت پنل گفتگو، به مباحثه در مورد راهکارهای تربیت و حفظ نیروی کار متخصص در استان پرداختند. در طی این نشست از سوی شرکت آل سات پرداخت، لوح های تقدیری به پاس تشکر از حمایت ها و تلاش های محمد فرزاد وغریب خواجه به ایشان تقدیم شد.