نمایشگاه دهم

دهمین دوره نمایشگاه و جشنواره رینوتکس با بیش از 60000 بازدیدکننده در محل نمایشگاه دائمی بین‌المللی تبریز از تاریخ 2 لغایت 6 آبان‌ماه 1401 برگزار گردید. این رویداد در چهار بخش ایده‌های فناورانه، توسعه و تجاری سازی فناوری، فروش محصولات فناورانه و دانش‌بنیان و نیازمندی‌های فناورانه برگزار گردید. به ‌منظور تسهیل ارتباط فناوران حاضر در نمایشگاه و سرمایه‌گذاران و بازیگران اصلی زیست‌بوم نوآوری،در این دوره طرح‌های فناوارنه در 11 زون تخصصی براساس فناوری تقسیم‌بندی گردیدند. برنامه‌های جنبی این رویداد نیز در جشن ده سالگی رینوتکس با مشارکت پر شور نهادهای دولتی و بخش خصوصی با رکورد برگزاری 66 رویداد تخصصی هفته فناورانه تبریز را رقم زد.

تعداد طرح واصله به نمایشگاه 1710
تعداد طرح خارج از استان 83
تعداد طرح خارج از کشور -
تعداد طرح منتخب جشنواره 3
تعداد تفاهم‌نامه و قرارداد منعقده 100
تعداد کارگاه آموزشی و نشست‌های تخصصی 66
بازدید مقامات ملی 80
تعداد کل بازدیدکننده عمومی 60000
کشور و نهادهای بین‌المللی شرکت‌کننده -
نیازمندی‌های فناورانه 130
تعداد طرح خارج از استان 83

برگزار کنندگان

برگزار کنندگان نمایشگاه رینوتکس

حامیان

حامیان داخلی و خارجی