هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی (rinotex2019) در پاسخ به نیاز واقعی مبنی بر بستر سازی برای شکل گیری اکوسیستم نوآوری و فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان با رویکرد "تجاری سازی فناوری"، "معرفی نیازمندی های فناورانه و ساخت داخل" و "بهره گیری از ظرفیت همکاری تنگاتنگ نهادهای مختلف دولتی و بخش خصوصی" شکل گرفت. افزایش قابل توجه طرح های ثبت نامی، استقبال گسترده مقامات ملی و استانی، برگزاری و مدیریت 27 رویداد جانبی، افزایش حضور چند برابری شرکت های دانش بنیان نشان از ارتقاء سطح کیفی نمایشگاه داشت.

ادامه

ششمین نمایشگاه علم و فناوری ربع رشیدی (rinotex2018) با رویکرد "تجاری سازی فناوری"، "معرفی نیازهای فناورانه کشور در شرایط تحریم به فناوران حاضر در نمایشگاه" و "بهره گیری از ظرفیت همکاری تنگاتنگ نهادهای مختلف دولتی و بخش خصوصی" شکل گرفت. حضور گسترده وزارت دفاع، وزارت علوم و استقبال گسترده مقامات ملی و استانی نشان از ارتقاء سطح کیفی نمایشگاه داشت. ایجاد بستری مناسب برای حضور شرکت های دانش بنیان و برگزاری 28 رویداد مهم، تورهای صنعتی و همچنین تسهیل در فرآیند ثبت نامی، دریافت الکترونیکی گواهی نامه های حضور در نمایشگاه و اسکان کامل فناوران از تلاش های ستاد اجرایی این نمایشگاه بود.

ادامه

پنجمین نمایشگاه در جهت برندسازی در سطح ملی و بین المللی با تغییر نام به نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی – رینوتکس در سال 1396 در نمایشگاه بین المللی تبریز و با رویکرد دریافت هزینه جهت افزایش کیفیت برگزاری نمایشگاه شکل گرفت.

ادامه

چهارمین نمایشگاه در سال 1395 با حضور بیش از 1500 طرح برگزار گردید در این نمایشگاه طرح ها در 3 سطح ایده، توسعه و تجاری سازی و فروش تفکیک و تلاش گردید کلیه مراحل ثبت نام از طریق سایت اینترنتی اختصاصی انجام گردد در این دوره برای اولین بار 24 طرح از خارج کشور حضور یافتند. 

ادامه

سومین نمایشگاه با بازنگری در اهداف با رویکرد توسعه و تجاری سازی به صورت بخش به بخش حوزه های مختلف فناوری در سال 1394 برگزار گردید در این دوره از نمایشگاه بیش 970 طرح فناورانه  (70 طرح خارج استانی) حضور داشته برگزار گردید.

ادامه

دومین نمایشگاه فناورهای پیشرفته ایران پس از یک وقفه 10 ساله در سال 1393 با حضور تقریبی 600 طرح فناورانه در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار گردید این دوره از نمایشگاه سازمان محور و توزیع طرح ها به صورت پراکنده انجام شده بود.

ادامه

اولین نمایشگاه ، تحت عنوان نمایشگاه فناورهای پیشرفته ایران Hi-tech در سال 1384 با حضور 159مجموعه در محل نمایشگاه بین المللی تبریز به منظور ارائه و معرفی طرح ها، ایده ها و محصولات دانش محور از سوی شرکت کنندگان برگزار گردید.

ادامه

برگزار کنندگان

نمایشگاه بین المللی تبریز منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی استانداری آذربایجان شرقی

حامیان

بخش دولتی

بخش خصوصی

logo