خرید کتابچه

فرم خرید کتابچه

به دلیل اینکه لینک دانلود کتابچه به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد ، در هنگام تکمیل فرم خرید ، یک ایمیل معتبر وارد نمایید. همچنین اگر در هشتمین نمایشگاه نوآوری فناوری ربع رشیدی طرح نهایی شده ثبت نموده اید ، جهت استفاده از تخفیف 70% همان ایمیل کاربری تان را وارد نمایید.