تـکمیـل پرسـشـنامه مربوطه، مرکز “ نوآوری اینترنت اشـیاء آیوتیک”

ادامه

به منظور ایفای نقش ملی و منطقه‌ای، این شبکه بر اساس مأموریت در نظرگرفته شده از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، امکانات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مغز.افزاری خود را در اختیار پژوهش‌های مرتبط با موضوع ویروس کرونا قرار می‌دهد

ادامه

برگزار کنندگان

نمایشگاه بین المللی تبریز منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی استانداری آذربایجان شرقی

حامیان

بخش دولتی

بخش خصوصی

logo