مدیر صندوق کارآفرینی امید آذربایجان شرقی، حمایت ویژه از کسب‌وکارهای فناورانه را یکی از اصلی‌ترین اهداف این صندوق اعلام کرد.

ادامه

برنده جایزه کمک به علوم و فناوری نانو در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) حضور گسترده جوانان خلاق و صاحب ایده و فناوری در نمایشگاه ربع رشیدی را حاکی از پربارتر شدن این نمایشگاه نسبت به سال های گذشته دانست.

ادامه

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: حمایت از جوانان صاحب ایده و‌ فناوری را یکی از اصلی‌ترین وظایف خود می دانیم و این موضوع را در راستای توسعه اقتصادی استان و اشتغال جوانان می‌دانیم.

ادامه

برگزار کنندگان

نمایشگاه بین المللی تبریز منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی استانداری آذربایجان شرقی

حامیان

بخش دولتی

بخش خصوصی

logo