معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی، تجارت فناوری را به عنوان اصلی ترین موضوع ششمین نمایشگاه نوآوری وفناوری ربع رشیدی RINOTEX 2018 دانست و گفت: در این نمایشگاه به دنبال همراهی تنگاتگ عرضه و تقاضای فناوری هستیم.

ادامه

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: علم و فناوری، پایه و اساس بسیاری از قدرت‌ها است، از طریق علم می‌توان انباشت ثروت را به درستی مدیریت کرد، مفهوم علم به مثابه قدرت تا جایی پذیرفته شده است که آن را در قالب فناوری بنگریم، علمی که منتهی به فناوری و تجاری سازی شود، می‌تواند ایجاد قدرت کند و علم مجرد به تنهایی کافی نبوده و باید آن را به فناوری، فناوری را به صنعت و صنعت را به توسعه کشور وصل کنیم.

ادامه

برگزار کنندگان

نمایشگاه بین المللی تبریز منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی استانداری آذربایجان شرقی

حامیان

بخش دولتی

بخش خصوصی

logo